Kronika obce

  • Zajímavosti z historie obce Želízy a jejího okolí.
  • Významné události z uplynulého období v naší obci.

V minulých letech se nejen v naší obci, ale i ve společenském a komunikačním dění mnohé změnilo.

Stále více lidí má možnost získávat více informací. Samozřejmě,že tuto možnost poskytuje především internet.

Dosud především ručně psaná kronika naší obce,která významně a pečlivě datuje mnoho událostí, však neumožnila občanům-zájemcům blíže a hlavně snáze nahlédnout do bohaté historie Želíz a blízkého okolí.

Na těchto stránkách se nyní otvírá možnost seznámit se nejen se zajímavostmi dosud zapsanými ,ale i s aktuálními příspěvky i s prezentacemi,událostmi,záznamy,které mohu zapsat do naší kroniky.

Zajímavosti, výňatky, články, výpisy a vlastní zápisy týkající se kroniky a historie i nedávných událostí pro Vás budu připravovat osobně.

Pokud byste mohli přispět do zápisu v naší kronice,nebo máte-li zájem kontaktovat mě v souvislosti s reakcí na uváděné články, odepisujte mi na radkol@seznam.cz.

Mgr.Radka Koláčná-kronikářka obce Želízy

Čerti u Čertových hlav